Girls Got Game (Nefutbol)

NR logo

director Icon director: Maksim Sveshnikov

writer Icon writer: Eduard Bordukov, Maksim Sveshnikov, Vadim Sveshnikov, Mikhail Zubko

cast Icon cast: Marta Kessler, Lyubov Aksyonova, Polina Aug, Roman Madyanov, Egor Koreshkov

runtime Icon runtime: 1 hr. 30 min.

Showtimes